Giỏ hàng qc_logo_0.18949600_1478191221.jpg

PHẦN1Sản phẩm trong giỏ hàng Video hướng dẫn sử dụng

Tỷ giá tính theo

Bạn nên đăng ký tài khoản hệ thống để nhận thông báo khi sản phẩm trong đơn hàng của bạn có thay đổi cập nhật mới như : ( thay đổi giá , thay đổi số lượng sản phẩm , thay đổi mã sản phẩm , thay đổi tên sản phẩm, thay đổi phí vận chuyển, thay đổi số lượng còn có màu bạn đặt mua , thay đổi số lượng size bạn đặt mua , có thành viên bình luận , có người mới đặt mua sản phẩm đó …. tất cả những thông báo liên quan đến sản phẩm đó ) Đăng ký tài khoản

Bạn đang ở phần sản phẩm trong giỏ hàng nhưng chưa chọn mua
Nếu nháy vào nút xóa là sản phẩm đó sẽ xóa khỏi danh sách đơn hàng đang chờ chọn mua. Quý khách hàng check vào các sản phẩm muốn chọn mua sau khi xác nhận chọn mua thì thông tin các sản phẩm chọn mua sẽ được bôi màu vàng để quý khách dễ phân biệt sản phẩm đã chọn mua và sản phẩm chưa chọn mua . Sau khi nháy vào nút Sang bước đặt mua sản phẩm các sản phẩm đã chọn mua sẽ được chuyển sang khu vực sản phẩm đã chọn mua và tại khu vực giỏ hàng hiện tại chỉ hiện thị các sản phẩm chưa chọn mua.

Bạn chưa chọn mua bất kỳ sản phẩm nào!